Mechanische grondboringen

Mechanische grondboringen

Bij Wolbers Watermanagement zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van mechanische grondboringen. Bijvoorbeeld voor de irrigatie in de landbouw. We werken met een modern machinepark om deze werkzaamheden voor u uit te voeren en zijn gecertificeerd volgens het SIKB certificaat BLR 2.100 voor Nederland. Voor Duitsland zijn we gecertificeerd volgens de ZERT BAU DVGW W120-1.

Wilt u meer weten over het slaan van waterputten, beregening of bronboringen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Brandputten

Op zoek naar de specialist als het gaat om brandputten, dan bent u bij Wolbers Watermanagement aan het juiste adres! Door de inzet van onze professionele en vakkundige boormeesters boren wij brandputten voor levenslang behoud. Wij hebben al jaren ervaring als het gaat om grondwater, met het aanbrengen van een brandput haalt u een ideaal blusmiddel in huis om een veilige omgeving te creëren.

Voordat wij beginnen aan de boring van de brandpunt wordt een volledig plan opgesteld. Alle gegevens die betrekking hebben tot de grondboring worden verzameld en nauwkeurig geanalyseerd. Aan de hand daarvan wordt er een boorplan opgesteld voor de boring op locatie. Voor alle boringen die Wolbers Watermanagement verricht zijn wij gecertificeerd.

Nadat de brandput is gerealiseerd wordt de brandput getest, dit doen wij om te garanderen dat de brandput naar behoren functioneert, nadat alles is afgerond zullen wij de rapportages bekijken en versturen.

Beregeningsbronnen

Een beregeningsbron boren? Voornamelijk voor de agrarische bedrijven is een grondwaterbron onmisbaar. Voor het beregenen van de gewassen is de bron niet meer weg te denken. De beregeningsbron is eenvoudig aan te sluiten op uw beregeningsinstallatie. Hierdoor kunt al snel na aanleg van de bron beginnen met beregenen.

Naast beregenen kan een bron voor verschillende doeleinden worden ingezet:

  • Irrigatie landbouw
  • Vijvers vullen
  • Zwembaden vullen
  • Verbruikswater
  • Water voor veeteelt

De bronnen kunnen variëren in diameter van 160 tot 315 mm, terwijl de boorgaten een diameter hebben van 160 tot 500 mm. De bronnen kunnen worden geboord tot een diepte van ca. 85 meter en afhankelijk van de bodemopbouw een debiet realiseren tussen de 30 en 150 m³/h. Eventueel kunnen de geboorde bronnen worden voorzien van een onderwaterpomp. Bij Wolbers Watermanagement voeren we deze werkzaamheden uit onder het SIKB certificaat BRL 2.100.