Mechanische grondboringen

Mechanische grondboringen

Bij Wolbers Watermanagement zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van mechanische grondboringen. Bijvoorbeeld voor de irrigatie in de landbouw. We werken met een modern machinepark om deze werkzaamheden voor u uit te voeren en zijn gecertificeerd volgens het SIKB certificaat BLR 2.100 voor Nederland. Voor Duitsland zijn we gecertificeerd volgens de ZERT BAU DVGW W120-1.

Wilt u meer weten over het slaan van waterputten, beregening of bronboringen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Aardwarmte

Een gesloten bronsysteem, oftewel een verticale bodemwarmtewisselaar genoemd kenmerkt zich door de circulatie van water of een antivriesmengsel door gesloten leidingen in de bodem. Een gesloten bronsysteem kan worden toegepast bij woningen, bedrijfspanden, kantoorgebouwen, sportkantines etc.

Voordelen aardwarmtesysteem door Wolbers Watermanagement B.V.:
–  Juiste prijs-kwaliteitsverhouding;
–  Comfortabele warmte en gratis verkoeling in de zomer;
–  Verzekerd van een goede- en duurzame samenwerking.

Sinds 2021 is Wolbers Watermanagement een betrouwbare partner als het gaat om de aanleg van gesloten bodem-energiesystemen. Door de komst van de Conrad Boxer 200 kunnen wij bodemcollectoren (gesloten leidingen) aanbrengen tot een diepte van 200 meter in de bodem. 

Met een gesloten bodemenergiesysteem wordt er energie aan de bodem onttrokken om een gebouw/pand te kunnen verwarmen of verkoelen. Om dit mogelijk te maken boren wij eerst een gat in de bodem. Vervolgens wordt er in het gat de gesloten lus aangebracht, deze lus is gevuld met water en een antivriesmengsel. 

Wolbers Watermanagement is volledig gecertificeerd om de werkzaamheden uit te voeren m.b.t. het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. De boringen voeren wij uit namens de SIKB norm 2.100; kleilagen in de bodem dichten wij af met grout. Naast de SIKB norm 2.100, zijn wij ook gecertificeerd voor de SIKB 11.000 (onder downloads staan onze certificaten). 

Brandputten

Op zoek naar de specialist als het gaat om brandputten, dan bent u bij Wolbers Watermanagement aan het juiste adres! Door de inzet van onze professionele en vakkundige boormeesters boren wij brandputten voor levenslang behoud. Wij hebben al jaren ervaring als het gaat om grondwater, met het aanbrengen van een brandput haalt u een ideaal blusmiddel in huis om een veilige omgeving te creëren.

Voordat wij beginnen aan de boring van de brandpunt wordt een volledig plan opgesteld. Alle gegevens die betrekking hebben tot de grondboring worden verzameld en nauwkeurig geanalyseerd. Aan de hand daarvan wordt er een boorplan opgesteld voor de boring op locatie. Voor alle boringen die Wolbers Watermanagement verricht zijn wij gecertificeerd.

Nadat de brandput is gerealiseerd wordt de brandput getest, dit doen wij om te garanderen dat de brandput naar behoren functioneert, nadat alles is afgerond zullen wij de rapportages bekijken en versturen.

Beregeningsbronnen

Een beregeningsbron boren? Voornamelijk voor de agrarische bedrijven is een grondwaterbron onmisbaar. Voor het beregenen van de gewassen is de bron niet meer weg te denken. De beregeningsbron is eenvoudig aan te sluiten op uw beregeningsinstallatie. Hierdoor kunt al snel na aanleg van de bron beginnen met beregenen.

Naast beregenen kan een bron voor verschillende doeleinden worden ingezet: 

  • Irrigatie landbouw
  • Vijvers vullen
  • Zwembaden vullen
  • Verbruikswater
  • Water voor veeteelt

De bronnen kunnen variëren in diameter van 160 tot 315 mm, terwijl de boorgaten een diameter hebben van 160 tot 500 mm. De bronnen kunnen worden geboord tot een diepte van ca. 85 meter en afhankelijk van de bodemopbouw een debiet realiseren tussen de 30 en 150 m³/h. Eventueel kunnen de geboorde bronnen worden voorzien van een onderwaterpomp. Bij Wolbers Watermanagement voeren we deze werkzaamheden uit onder het SIKB certificaat BRL 2.100.