Horizontale bemaling

Horizontale bronbemaling

Horizontale bronbemaling is een effectieve methode om te ontwateren. Bij dit type bronbemaling brengen we horizontale drainagestrengen aan tot een diepte van maximaal 6 meter. Het aangebrachte drainagesysteem kan vervolgens het grondwater op de bouwlocatie verlagen door het aansluiten van bovengrondse zuigerpompen. Afhankelijk van de situatie en in overleg met de opdrachtgever bepalen we de meest geschikte methode. Met horizontale bemaling is het mogelijk om met relatief beperkte middelen toch voldoende grondwater te onttrekken. Grote oppervlakken kunnen we op deze manier zeer snel droogleggen.