Deepwell bemaling

Deepwell bronbemaling

Wanneer we te maken hebben met grote hoeveelheden grondwater of diepe bouwputten maken we gebruik van deepwell-bemaling. Dat is een methode waarbij we werken met geboorde bronnen die voorzien zijn van onderwaterpompen. Die bronnen kunnen variëren in diameter van 110 tot 400 mm, terwijl de boorgaten een diameter hebben van 160 tot 500 mm. Bij Wolbers Watermanagement voeren we deze werkzaamheden uit onder het SIKB certificaat BRL 2.100. De bronnen kunnen bij ontwateringsdiepten van 20 tot 25 meter een debiet realiseren tussen de 30 en 300 m³/h.

Het grote voordeel van een deepwell-bemaling is dat de onderwaterpompen persen in plaats van zuigen. Daardoor hebben de pompen een zeer laag energieverbruik ten opzichte van de pompcapaciteit. Daarnaast nemen de bronnen weinig ruimte in beslag rondom de bouwput, waardoor u geen last heeft van leidingen die in de weg liggen. Bij Wolbers kiezen we vaak voor deepwell-bemaling als er veel grondwater onttrokken moet worden of wanneer het project vraagt om een zeer lange bemalingsperiode.