Diensten

We staan voor u klaar!

Bij Wolbers Watermanagement zijn we gespecialiseerd in mechanische grondboringen voor landbouwtoepassingen. Daarnaast kunnen we door de grote diversiteit binnen onze verhuurvloot ieder type bemaling voor u uitvoeren. Dus of het nu gaat om verticale, horizontale of deepwell bemaling: wij zorgen ervoor dat u uw werkzaamheden droog kunt uitvoeren. Verder kunt u ook bij ons terecht voor tijdelijke pompinstallaties, ontijzeringsinstallaties en containers voor de tijdelijke opslag van vloeistoffen.

Horizontale, verticale en deepwell bemaling

Tijd is geld. Zeker in de bouwwereld. Of het nou gaat om woningbouw of infra, u wilt alle factoren die voor vertraging kunnen zorgen zoveel mogelijk uitsluiten. Zo kan water in en om de bouwput voor problemen zorgen en het grondwaterpeil kan een kritische factor worden.

Bij bronbemaling onttrekken we grondwater uit de  bodem om de grondwaterspiegel te verlagen. Daardoor kunnen de werkzaamheden in een bouwput droog uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld tijdens het bouwen van kelders en ondergrondse parkeergarages. Of bij het leggen van leidingen en rioleringsbuizen.

Wolbers Watermanagement zorgt ervoor dat het aanwezige water geen probleem voor u wordt. We zijn gespecialiseerd in verticale, horizontale en deepwell bemaling. Het voorkomen en oplossen van problemen met water, dat is ons werk. Watermanagement. We zijn er altijd voor u als u ons nodig heeft en wij voorkomen dat uw project in het water valt. U kunt op ons rekenen!

Mechanische grondboringen

Bij Wolbers Watermanagement zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van mechanische grondboringen. Bijvoorbeeld voor de irrigatie in de landbouw. We werken met een modern machinepark om deze werkzaamheden voor u uit te voeren en zijn gecertificeerd volgens het SIKB certificaat BLR 2.100 voor Nederland. Voor Duitsland zijn we gecertificeerd volgens de ZERT BAU DVGW W120-1.

Wilt u meer weten over het slaan van waterputten, beregening of bronboringen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Tijdelijke pompinstallaties

Wolbers Management beschikt over een ruime hoeveelheid pompinstallaties die ingezet kunnen worden voor het overpompen van rioolwater en grondwater of het leegpompen van vijvers en kanalen. Onze pompsystemen zijn breed inzetbaar voor verplaatsen van water. Onze pompinstallaties worden ingezet voor de renovatie van gemalen en waterwerken maar ook in de baggerwereld zijn we een bekende naam.

Ontijzeringsinstallaties

Bij Wolbers Watermanagement werken we veel met grondwater. Het opgepompte grondwater kan soms ijzerhoudend zijn. Normaal gesproken wordt bemalingswater vaak geloosd in het oppervlaktewater, maar dat kan niet bij een hoog ijzergehalte. Dat is slecht voor het milieu. Een ontijzeringsinstallatie kan in een dergelijke situatie gebruikt worden om ijzer uit het water te halen. Het gefilterde water kan vervolgens weer geloosd worden zonder dat het impact heeft op de omgeving. Bij Wolbers hebben we al het materieel in eigen beheer. We beschikken over verschillende soorten installaties voor uiteenlopende projecten. Dus passend bij uw project en beter voor het milieu.

Verhuur containers voor vloeistofopslag

Wolbers Watermanagement beschikt over een groot aantal vloeistofdichte containers die we aan onze klanten verhuren. U kunt onze containers gebruiken voor de tijdelijke opslag van vloeistoffen. Wilt u meer weten over capaciteit en afmetingen? Bent u geïnteresseerd in het huren van een vloeistofcontainer? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

Het voorkomen en oplossen van problemen met water, dat is ons werk. We zijn er altijd voor u als u ons nodig heeft.

U kunt op ons rekenen!  Wij voorkomen dat uw project in het water valt.

Wolbers Watermanagement is een deskundige en betrokken specialist op het gebied van mechanische grondboringen en bronbemaling.